Câu hỏi thường gặp

Giải quyết những vấn đề thắc mắc của bạn!

Quá trình nhập học

Kỳ nhập học cố định vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Và để có được visa du học và nhập học vào đúng kỳ học mong muốn thì bạn sẽ phải chuẩn bị thủ tục xin visa trước thời điểm nhập học khoảng nửa năm. Nếu bạn không cần xin visa du học, chúng tôi sẽ nhận hồ sơ của bạn đến cuối tháng trước kỳ nhập học (cuối tháng 3 hoặc cuối tháng 9).
Sau khi bạn đã chuẩn bị xong mọi thứ thì người đại diện sẽ liên lạc trực tiếp với trường chúng tôi. Nếu bạn đăng ký làm thủ tục tại trường Nhật ngữ ở Việt Nam có liên kết với trường chúng tôi, xin vui lòng nộp hồ sơ tại đó.
Về cơ bản, bạn sẽ phải đóng học phí của một năm học trong 1 lần. Nếu không đủ khả năng đóng 1 lần thì bạn có thể chia khoản tiền học ra và trả góp sáu tháng một lần. Trong trường hợp muốn trả góp, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của văn phòng trước khi làm thủ tục nhập học.

Khác

Sau khi nhập học sẽ có bài kiểm tra năng lực của học sinh. Dựa vào kết quả của bài kiểm tra đó sẽ chia thành lớp trình độ N5 và N4.
Nếu bạn có visa du học sinh thì bạn có thể đi làm 1 tuần 28 tiếng.

Không tìm thấy câu hỏi của bạn?